Dersler

 

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

Uzaktan Algılama

Görüntü Tabanlı SYM Üretimi

Hava Kaynaklı Lazer Tarama

Temel Görüntü Bilgisi

Görüntü Yorumlama Teknikleri

Yapay Açıklıklı Radar Teknolojisi

Dijital Görüntü İşleme

İleri Dijital Fotogrametri

Dijital Gezici Haritalama ve Üç Boyutlu Modelleme

Bilgisayar Destekli Çizim (NETCAD)

Uzaktan Algılama Tekniği ile Afet Yönetimi

 

Bilgisayar Destekli Teknik Resim (AUTOCAD)

İleri Sinyal ve Görüntü İşleme Teknikleri

Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı

Bilgisayar Destekli Harita Yapımı

Bilimsel Yazım Sunum

Görüntü Algılama Teknikleri

Topoğrafya

Sayısal Yükseklik Modelleri

Diploma Çalışması

Modern Ölçme ve Gözlem Donanımları

Yoruma kapalı.