İsim

Yer

Tarih

1

Geomatik Mühendisliği Kariyer Olanakları TMMOB Zonguldak Temsilciliği Aralık 2014

2

Quality Control of Airborne Laser Scanning VHR DSMs on Different Land Classes Houston Üniversitesi Temmuz 2014

3

Quality Assessment of Digital Surface and Elevation Models Derived from Space-borne Imagery Houston Üniversitesi Kasım 2013

4

Uzaktan Algılama: Dünü, Bugünü ve Geleceği Bartın Üniversitesi Şubat 2013

5

Bülent Ecevit Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölüm Tanıtımı III. UZAL-CBS Sempozyumu, TÜSSİDE, Gebze, Istanbul Ekim 2010

6

Generation and Evaluation of DEMs derived by TerraSAR-X InSAR Images Doktora Semineri,Bülent Ecevit Üniversitesi Haziran 2010

7

Generation and Evaluation of DEMs derived by TerraSAR-X InSAR Images Doktora Semineri,Leibniz Hannover Üniversitesi Aralık 2009

8

TerraSAR-X Uydusuna Genel Bakış ve Bilimsel Beklentiler Bülent Ecevit Üniversitesi Mart 2008

9

Çeşitli Tekniklerle Üretilmiş Sayısal Yükseklik Modellerinin (SYM) Karşılaştırılması Bülent Ecevit Üniversitesi Nisan 2007

10

School of Rural & Surveying Engineering (Selanik) Bölüm Tanıtımı Bülent Ecevit Üniversitesi Nisan 2007

11

Comparison of Digital Elevation Model (DEM) Accuracies Generated By Various Techniques Selanik Üniversitesi Nisan 2007

12

Presentation of Geodesy and Photogrammetry Engineering Department ZKU Selanik Üniversitesi Nisan 2007

13

Erasmus Değişim Programı ve Kazanımları Bülent Ecevit Üniversitesi Mayıs 2006

14

SRTM Uydusundan Elde Edilen Sayısal Yükseklik Modellerinin Doğruluk Değerlendirmeleri Bülent Ecevit Üniversitesi Mayıs 2006

15

Accuracy Assessment of Digital Elevation Models Derived From Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) Yüksek Lisans Tez Semineri, Leibniz Hannover Üniversitesi 23 Mart 2006

16

2004-2005 Öğretim Yılı Güz Dönemi Öğrenci Anket Sonuç Analizleri Bülent Ecevit Üniversitesi Ocak 2005

17

Laser Ölçme Tekniği ve Haritacılıktaki Kullanımı Bülent Ecevit Üniversitesi Mayıs 2004

18

Stratigrafik Yapı Örneği Üzerinde Kenar Tanıma Tekniklerinin Uygulanması Lisans Tez Semineri, Bülent Ecevit Üniversitesi Haziran 2003
Son Güncelleme Tarihi : 08-11-2016

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü 67100 Zonguldak/ Türkiye

Doç.Dr. Umut Güneş Sefercik

Doç.Dr. Umut Güneş Sefercik