Projeler

1- Göktürk-1 Stereo Uydu Görüntülerinden Periyodik SYM Üretimi, Model Bazli Kalite Değerlendirmeleri Ve Diferansiyel SYM Üretimi Temelinde Obje Değişim Analizleri, T.C. Milli Savunma Bakanlığı, Harita Genel Müdürlüğü Projesi, Yürütücü, 2022-devam

2- İHA ve Yersel Fotogrametri ile Elde Edilmiş Fotoğraflar Kullanılarak Üretilen 3B Bina, Arazi Yüzeyi Modellerinin Sanal Gerçeklik Entegrasyonu ve Bina İçi Panoramik Fotoğraflar Kullanılarak 360 Derece Sanal Tur Oluşturulması, TÜBİTAK 2209-A, 1919B012101032, Danışman, 2021-devam

3- İnsansiz Hava Aracı Teknolojileri ve Yapay Zeka Yöntemlerinin Füzyonu ile Dijital Tarım Uygulamaları: Mısır (Zea Mays) Gelişimi İzlenmesi, TÜBİTAK 1001, 121Y392, Araştırmacı, 2021-devam

4- RTK GNSS Donanımlı Çok Bantlı İnsansız Hava Aracı Verilerinin 3B Konum Doğruluğu ve Otomatik Sınıflandırma Potansiyellerinin Araştırılması, TÜBİTAK 2209-A, 1919B012004108, Danışman, 2021-devam

5- Gebze Teknik Üniversitesi Yerleşkesinin Yüksek Çözünürülüklü 3B Modellemesi ve Sanal Gerçeklik Entegrasyonu, BAP Projesi, 2020-A-105-42, Gebze Teknik Üniversitesi, Araştırmacı, 2020-devam

6- İnsansız Hava Araçları İçin Lazer Tarayıcı Gimbal, BAP Patent Projesi, 2019-47912266-01, Bülent Ecevit Üniversitesi, Yürütücü, 2019-2020

7- Pasif Algılamalı İnsansız Hava Aracı ile Oblik Geometri Temelli 3B Mobil Kent Modeli Üretimi; Sorunlar ve Çözüm Önerileri, BAP Yüksek Lisans Projesi, 2017-47912266-02, Bülent Ecevit Üniversitesi, Yürütücü, 2017-2019

8- Photogrammetric 3D Modelling Potential Comparison of SFM-Based New Generation Image Matching Software, BAP Projesi, 2019-YKD-47912266-03, Bülent Ecevit Üniversitesi, Yürütücü, 2019

9- Lazer İHA’ların Yersel Lazer Tarama Referanslı Topografik Model Çıkarım Potansiyeli, BAP Projesi, 2018-YKD-47912266-02, Bülent Ecevit Üniversitesi, Yürütücü, 2018

10- Worldview-4 Çok Yüksek Çözünürlüklü Stereo Görüntülerinin Bilgi içeriği ve Üç Boyutlu Yeryüzü Modelleme Performansı Analizi, BAP Projesi, FBA-2017-3075, Yıldız Teknik Üniversitesi, Araştırmacı, 2017-2020

11- Yeni Nesil SAR Misyonlarının Kentsel Alan Modelleme Performansı, BAP Projesi, 2017-YKD-47912266-06, Bülent Ecevit Üniversitesi, Yürütücü, 2017

12- Üç Boyutlu Yüksek Konum Doğruluklu Hava Kaynaklı Lazer Tarama Kabiliyetli İnsansız Hava Aracı Üretimi, Ar-Ge İnovasyon Projesi, 2016/1, KOSGEB, Yürütücü, 2016-2018

13- Yersel Lazer Tarama Metodu ile Tarihi Yapıların Restitüsyonuna Yönelik 3B Röleve Çıkarımı – Fethiye Kayaköy Uygulaması, Döner Sermaye Projesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Yürütücü, 2015

14- Comparison of Urban DEM Derived from High-resolution Single-pass and Repeat-pass Satellite SAR Data, Çok Uluslu Proje, XTI_LAND0598, Alman Uzay Merkezi (DLR), Araştırmacı, 2012-2015

15- Cosmo-SkyMed Uydu Verilerinden 3 Boyutlu Yeryüzü Modellerinin Üretilmesi ve Farklı Arazi Sınıfları Üzerinde Değerlendirilmesi, İstanbul Örneği, BAP Yüksek Lisans Projesi, 2013-47912266-02, Bülent Ecevit Üniversitesi, Yürütücü, 2012-2013

16- Performance Evaluation of High Resolution DSMs Derived by InSAR Technology, BAP Projesi, 2013-YKD-94221449-04, Bülent Ecevit Üniversitesi, Yürütücü, 2013

17- 6150 km2‘lik Bursa Metropolitan Alanı Sayısal Fotogrametrik Temel Planlarının Üretimi, Bursa Su ve Kanalizasyon İşletmesi Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Projesi, M4, Bülent Ecevit Üniversitesi, Kontrol Mühendisi ve Ofis Sorumlusu, 2011-2013

18- Assessment of DEMs Produced by Medium Resolution Optical Sensors Considering Land Cover Classes, BAP Projesi, 2012-YDP-17-15, Bülent Ecevit Üniversitesi, Yürütücü, 2012-2013

19- International Geoharzards’ Supersites Project, Çok Uluslu Proje, C1F.6549, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 2011

20- ISPRS DEM Project-Evaluation of DEMs Derived from TerraSAR-X Data, Çok Uluslu Proje, LAN_0634, Alman Uzay Merkezi (DLR), Araştırmacı, 2009-2012

21- Crucial Points of Interferometric Processing for DEM Generation Using High Resolution SAR Data, BAP Projesi, 2011-YDP-17-05, Bülent Ecevit Üniversitesi, Yürütücü, 2011

22- 6150 km2‘lik Bursa Metropolitan Alanı Sayısal Fotogrametrik Temel Planlarının Üretimi, Bursa Su ve Kanalizasyon İşletmesi Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Projesi, M3, Bülent Ecevit Üniversitesi, Kontrol Mühendisi, 2008-2011

23- Geometric and Semantic Analysis of Space Imagery Topographic Mapping and Database Construction of Selected Experimental Test Area in Turkey, Uluslararası Proje, 2006-62, TÜBİTAK-JULICH (Almanya), Yardımcı Personel, 2002-2005

 

 

 

 

 

 

Yoruma kapalı.