Görevi

Proje Adı

Proje Tipi

Proje Kodu

Destekleyen Kurum

Tarih

1

Yürütücü

İnsansız Hava Araçları İçin Lazer Tarayıcı Gimbal

Bilimsel Araştırma Projesi

Patent

Bülent Ecevit Üniversitesi

2019-devam ediyor

2

Yürütücü

Pasif Algılamalı İnsansız Hava Aracı ile Oblik Geometri Temelli 3B Mobil Kent Modeli Üretimi; Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Bilimsel Araştırma Projesi (Yüksek Lisans)

2017-47912266-02

Bülent Ecevit Üniversitesi

2017-2019

3

Yürütücü

Lazer İHA’ların Yersel Lazer Tarama Referanslı Topografik Model Çıkarım Potansiyeli

Bilimsel Araştırma Projesi

2018-YKD

Bülent Ecevit Üniversitesi

2018

4

Araştırmacı

Worldview-4 Çok Yüksek Çözünürlüklü Stereo Görüntülerinin Bilgi içeriği ve Üç Boyutlu Yeryüzü Modelleme Performansı Analizi

Araştırma Projesi

FBA-2017-3075

Yıldız Teknik Üniversitesi

2017-devam ediyor

5

Yürütücü

Yeni Nesil SAR Misyonlarının Kentsel Alan Modelleme Performansı

Bilimsel Araştırma Projesi

2017-YKD-47912266-06

Bülent Ecevit Üniversitesi

2017

6

Yürütücü

Üç Boyutlu Yüksek Konum Doğruluklu Hava Kaynaklı Lazer Tarama Kabiliyetli İnsansız Hava Aracı Üretimi

Ar-Ge İnovasyon Projesi

2016/1

KOSGEB

2016-2018

7

Yürütücü

Yersel Lazer Tarama Metodu ile Tarihi Yapıların Restitüsyonuna Yönelik 3B Röleve Çıkarımı – Fethiye Kayaköy Uygulaması

Döner Sermaye Projesi

Bülent Ecevit Üniversitesi

2015

8

Araştırmacı

Comparison of Urban DEM Derived from High-resolution Single-pass and Repeat-pass Satellite SAR Data

Çok Uluslu Proje

(XTI_LAND0598)

Alman Uzay Merkezi (DLR)

2011- devam ediyor

9

Yürütücü

Cosmo-SkyMed Uydu Verilerinden 3 Boyutlu Yeryüzü Modellerinin Üretilmesi ve Farklı Arazi Sınıfları Üzerinde Değerlendirilmesi, İstanbul Örneği

Bilimsel Araştırma Projesi

(Yüksek Lisans)

2013-47912266-02

Bülent Ecevit Üniversitesi

2013-2014

10

Yürütücü

Performance Evaluation of High Resolution DSMs Derived By InSAR Technology

Bilimsel Araştırma Projesi

2013-YKD-94221449-04

Bülent Ecevit Üniversitesi

2013

11

Kontrol Mühendisi, Kontrol Ofis Sorumlusu

3500 km2’lik Bursa Metropolitan Alanı Sayısal Fotogrametrik Temel Planlarının Üretimi

Döner Sermaye Projesi

M4

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İşletmesi Genel Müdürlüğü (BUSKİ)

2011-2013

12

Yürütücü

Assessment of DEMs Produced By Medium Resolution Optical Sensors Considering Land Cover Classes

Bilimsel Araştırma Projesi

2012-YDP-17-15

Bülent Ecevit Üniversitesi

2012-2013

13

Araştırmacı

International Geoharzards’ Supersites Project

Çok Uluslu Proje

C1F.6549

Avrupa Uzay Ajansı (ESA)

2007- devam ediyor

14

Araştırmacı

ISPRS DEM Project-Evaluation of DEMs derived From TerraSAR-X Data

Çok Uluslu Proje

Lan_0634

Alman Uzay Merkezi (DLR)

2009-2012

15

Yürütücü

Crucial Points of Interferometric Processing for DEM Generation Using High Resolution SAR Data

Bilimsel Araştırma Projesi

2011-YDP-17-05

Bülent Ecevit Üniversitesi

2011

16

Kontrol Mühendisi

3500 km2’lik Bursa Metropolitan Alanı Sayısal Fotogrametrik Temel Planlarının Üretimi

Döner Sermaye Projesi

M3

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İşletmesi Genel Müdürlüğü (BUSKİ)

2008-2011

17

Yardımcı Personel

Geometric and Semantic Analysis of Space Imagery Topographic Mapping and Database Construction of Selected Experimental Test Area in Turkey

Uluslararası Proje

2006-62

TÜBİTAK-JULICH (Almanya)

2002-2005

Son Güncelleme Tarihi : 28-12-2019

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü 67100 Zonguldak/ Türkiye

Doç.Dr. Umut Güneş Sefercik

Doç.Dr. Umut Güneş Sefercik