Projeler

1- İnsansiz Hava Aracı Teknolojileri ve Yapay Zeka Yöntemlerinin Füzyonu ile Dijital Tarım Uygulamaları: Mısır (Zea Mays) Gelişimi İzlenmesi, TÜBİTAK 1001, 121Y392, Araştırmacı, 2021-devam

2- RTK GNSS Donanımlı Çok Bantlı İnsansız Hava Aracı Verilerinin 3B Konum Doğruluğu ve Otomatik Sınıflandırma Potansiyellerinin Araştırılması, TÜBİTAK 2209-A, 1919B012004108, Danışman, 2021-devam

3- Gebze Teknik Üniversitesi Yerleşkesinin Yüksek Çözünürülüklü 3B Modellemesi ve Sanal Gerçeklik Entegrasyonu, BAP Projesi, 2020-A-105-42, Gebze Teknik Üniversitesi, Araştırmacı, 2020-devam

4- İnsansız Hava Araçları İçin Lazer Tarayıcı Gimbal, BAP Patent Projesi, 2019-47912266-01, Bülent Ecevit Üniversitesi, Yürütücü, 2019-2020

5- Pasif Algılamalı İnsansız Hava Aracı ile Oblik Geometri Temelli 3B Mobil Kent Modeli Üretimi; Sorunlar ve Çözüm Önerileri, BAP Yüksek Lisans Projesi, 2017-47912266-02, Bülent Ecevit Üniversitesi, Yürütücü, 2017-2019

6- Photogrammetric 3D Modelling Potential Comparison of SFM-Based New Generation Image Matching Software, BAP Projesi, 2019-YKD-47912266-03, Bülent Ecevit Üniversitesi, Yürütücü, 2019

7- Lazer İHA’ların Yersel Lazer Tarama Referanslı Topografik Model Çıkarım Potansiyeli, BAP Projesi, 2018-YKD-47912266-02, Bülent Ecevit Üniversitesi, Yürütücü, 2018

8- Worldview-4 Çok Yüksek Çözünürlüklü Stereo Görüntülerinin Bilgi içeriği ve Üç Boyutlu Yeryüzü Modelleme Performansı Analizi, BAP Projesi, FBA-2017-3075, Yıldız Teknik Üniversitesi, Araştırmacı, 2017-2020

9- Yeni Nesil SAR Misyonlarının Kentsel Alan Modelleme Performansı, BAP Projesi, 2017-YKD-47912266-06, Bülent Ecevit Üniversitesi, Yürütücü, 2017

10- Üç Boyutlu Yüksek Konum Doğruluklu Hava Kaynaklı Lazer Tarama Kabiliyetli İnsansız Hava Aracı Üretimi, Ar-Ge İnovasyon Projesi, 2016/1, KOSGEB, Yürütücü, 2016-2018

11- Yersel Lazer Tarama Metodu ile Tarihi Yapıların Restitüsyonuna Yönelik 3B Röleve Çıkarımı – Fethiye Kayaköy Uygulaması, Döner Sermaye Projesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Yürütücü, 2015

12- Comparison of Urban DEM Derived from High-resolution Single-pass and Repeat-pass Satellite SAR Data, Çok Uluslu Proje, XTI_LAND0598, Alman Uzay Merkezi (DLR), Araştırmacı, 2012-2015

13- Cosmo-SkyMed Uydu Verilerinden 3 Boyutlu Yeryüzü Modellerinin Üretilmesi ve Farklı Arazi Sınıfları Üzerinde Değerlendirilmesi, İstanbul Örneği, BAP Yüksek Lisans Projesi, 2013-47912266-02, Bülent Ecevit Üniversitesi, Yürütücü, 2012-2013

14- Performance Evaluation of High Resolution DSMs Derived by InSAR Technology, BAP Projesi, 2013-YKD-94221449-04, Bülent Ecevit Üniversitesi, Yürütücü, 2013

15- 6150 km2‘lik Bursa Metropolitan Alanı Sayısal Fotogrametrik Temel Planlarının Üretimi, Bursa Su ve Kanalizasyon İşletmesi Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Projesi, M4, Bülent Ecevit Üniversitesi, Kontrol Mühendisi ve Ofis Sorumlusu, 2011-2013

16- Assessment of DEMs Produced by Medium Resolution Optical Sensors Considering Land Cover Classes, BAP Projesi, 2012-YDP-17-15, Bülent Ecevit Üniversitesi, Yürütücü, 2012-2013

17- International Geoharzards’ Supersites Project, Çok Uluslu Proje, C1F.6549, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 2011

18- ISPRS DEM Project-Evaluation of DEMs Derived from TerraSAR-X Data, Çok Uluslu Proje, LAN_0634, Alman Uzay Merkezi (DLR), Araştırmacı, 2009-2012

19- Crucial Points of Interferometric Processing for DEM Generation Using High Resolution SAR Data, BAP Projesi, 2011-YDP-17-05, Bülent Ecevit Üniversitesi, Yürütücü, 2011

20- 6150 km2‘lik Bursa Metropolitan Alanı Sayısal Fotogrametrik Temel Planlarının Üretimi, Bursa Su ve Kanalizasyon İşletmesi Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Projesi, M3, Bülent Ecevit Üniversitesi, Kontrol Mühendisi, 2008-2011

21- Geometric and Semantic Analysis of Space Imagery Topographic Mapping and Database Construction of Selected Experimental Test Area in Turkey, Uluslararası Proje, 2006-62, TÜBİTAK-JULICH (Almanya), Yardımcı Personel, 2002-2005

 

 

 

 

 

 

Yoruma kapalı.